3 september 08:00-13:00SERGEL HUB - Stockholm

NU VÄNDER MARKNADEN - STARTA UPP HÖSTEN MED OSS FÖR ATT SÄKERHETSSTÄLLA ATT NI TAR RÄTT IT-BESLUT

Vi sätter fokus på hur man ska navigera runt de största riskerna samt framförallt de största möjligheterna under resten av det verksamhetsåret som börjar Q3 2024.

BESLUTSOMRÅDEN I FOKUS
  • CYBERSÄKERHET
  • INFRASTRUKTUR
  • IT SOM TJÄNST
  • AI
  • HÅLLABARHET
  • ENERGI OCH DATACENTER
  • LAGSTIFTNING


Vi välkomnar dig som har befattning inom IT-styrning, ledning, CEO, CIO och it-beslutsfattare inom privat och offentlig sektor till en kostnadsfri inspirerande halvdag tillsammans med våra partners.

Anmälan öppen nu!

OBS! Eventet är kostnadsfritt endast för dig inom kärnmålgruppen inom privat eller offentlig sektor. 

Är du leverantör av Tech- eller IT-tjänster och om vi inte anser att du tillhör eventets kärnmålgrupp kan vi dessvärre behöva avboka din biljett i mån av plats.


Kärnmålgruppen
till eventet är: Ledningsgrupp, styrelse, VD, CIO, IT-Executive, CSO, CISO, IT-Strateger, Information Management Executives, eller en liknande roll från slutkundsföretag, ej leverantörs- eller konsultbolag, ej bolag som tillhandahåller tjänster mot målgruppen. Vi ser främst till rollen, men även företaget, detta för att inte riskera en intressekonflikt med våra befintliga partners.

AGENDA

08:00

Dörrarna öppnas - Välkommen

Välkommen till ett inledande frukost mingel tillsammans med våra härliga partners på utställarytan!

Read more
FORUM
08:45

Moderatorn startar dagen!

Kicki Theander startar upp dagen 

Read more
BANKVALVET
08:50

RADAR EXECUTIVE OUTLOOK


Vad kommer att påverka och hur kommer beslutsfattare att påverkas av utvecklingen runt IT och Tech. Den geopolitiska och ekonomiska utvecklingen är fortsatt svårtolkad, EU och stormakter står med varandra och mot varandra inom handel, energi och teknik samtidigt som man slåss om marknadsandelar inom ny påverkande teknik. Radar kommer ge sin uppdaterade syn på hur man som beslutsfattare ska navigera det osäkra landskapet för att undvika risker men ta fasta på möjligheterna.

Med Hans Werner, CEO/Founder, RADAR

Read more
BANKVALVET
09:10

AI SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH AUTOMATION I VERKSAMHETEN

Upptäck kraften i AI för din verksamhet! Hur kan AI revolutionera innovation och automatisering? Lär dig mer om AIs potential: hur kan AI stödja verksamheten och vilka utmaningar samt fallgropar du bör vara medveten om. Daniel tar även upp AIs roll inom säkerhet, compliance och governance. Få insikter i hur vi driver och utvecklar värdeskapande AI-projekt. Missa inte chansen att effektivisera din organisation med AI – det är dags att ta steget!

Med Daniel Albertsson, Chief Digital & Innovation, ADVANIA

Read more
BANKVALVET
09:30

DEN INTERNA FÖRMÅGAN ATT STÅ EMOT DET YTTRE HOTET

Cybersäkerhet står högst på agendan i de flesta verksamheter 2024. Vi vet att hotet är stort och cybersäkerhetsförmågan behöver stärkas, men vi utmanas av en bristande koordinering på många håll. Under Radar Security i mars pratade vi om koordinering och beroenden i de externa relationerna. Denna gång blickar vi inåt och belyser några av de interna verksamhetsutmaningarna som gör det svårt att få ihop en cybersäker helhet – och hur man kan hantera dem.

Med Daniella Gustafsson, Senior Advisor, RADAR

Read more
BANKVALVET
09:50

CYBERSÄKERHET: ANSVAR, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Föredraget ger dig en inblick i aktuella möjligheter och utmaningar kopplade till cybersäkerhet i dagens hotlandskap. Hur ska vi arbeta och organisera oss för att möta utmaningarna och de teknologiska och inte minst regulatoriska förändringarna som ligger framför oss?

Med Daniel Henriksen, Head of Security Management, INTILITY

Read more
BANKVALVET
10:10

KAFFEPAUS

Under pausen laddar du upp med energi tillsammans med våra event partners på utställarytan. 

Read more
FORUM
10:40

ERFARENHETER RUNT SOURCING – DIREKT FRÅN DE SOM ARBETAR MED DET

Radars rådgivare kommer ta upp sin syn på prisutveckling, kostnadsutveckling, trender samt nya krav som nu blivit viktigare att få med i alla IT-upphandlingar.

Med Hans Werner, CEO/Founder, Erik Gyllfors, Senior Advisor & Bertil Danared, Senor Advisor, RADAR

Read more
BANKVALVET
10:55

SKAPA ETT ROBUSTARE SVERIGE ÄR EN CYBERSÄKERHETSFRÅGA DÄR SAMVERKAN ÄR ETT MÅSTE!

Vi har fortfarande en lång väg att gå och grundhygienen saknas fortfarande i de flesta företag och organisationer. Vi ser samtidigt att desinformationen ökar kraftigt vilket ställer ökade krav på att system och beslutsfattare har tillgång till rätt och riktig information. Det är dags att vi kommer samman för att stärka hela vårt ekosystem mot det accelererande hotet.
If You’re Not Paranoid, You’re Not Paying Attention

Med Thomas ÖbergCybersecurity Principal ArchitectNicklas Persson, Country Manager på itm8

Read more
BANKVALVET
11:15

KEYNOTE - Mer info kommer snart!

Lägger de sista pusselbitarna för detta pass.

Read more
BANKVALVET
11:35

KEYNOTE - Mer info kommer snart!

Lägger de sista pusselbitarna för detta pass.

Read more
BAKNVALVET
11:55

CYBERERFARENHETER FRÅN KRIGET I UKRAINA OCH VAD DET BERTYDER FÖR OSS

Samtal mellan Radar och Recorded Future runt deras erfarenheter av cybersförsvar och underrättelseinhämtning i krigets Ukraina samt vilka lärdomar vi bör dra av detta i våra företag och verksamheter.

Med Staffan Truvé, CTO, Recorded Future & Hans Werner, CEO/Founder, RADAR

Read more
BANKVALVET
12:18

TÄNK ANNORLUNDA – DEN NYA NÖDVÄNDIGA TAKTISKA SPELPLANEN

Samtidigt som vi är överens om att innovationskraften måste öka i Europa ser vi en fallande produktivitetstrend i organisationerna. Till det ser vi ett helt nytt IT-konsumtionsmönster ute i organisationerna som skapa kostnader på ett annat sätt och på nya ställen i organisationen. Efter pandemi- och inflationskrisen ser vi kraftiga kostnadsökningar. Till detta behövs det tas nya nödvändiga investeringar i cybersäkerhet, regulatoriska ramverk och hållbarhet.

Har vi verkligen råd med den nödvändiga innovationen?

I det här blocket av TÄNK ANNORLUNDA kopplar vi ihop strategi och taktik för dig i styrelsen, verkställande direktör (VD), ekonomichef eller för dig som budgeterar och styr IT i organisationen. Med huvudfokus på den digitala spelplanen.

Med Niclas Hansson, Senior Advisor RADAR

Read more
BAKNVALVET
12:40

Sammanfattning & Avslut

Avslutningsvis sammanfattar vi dagen tillsammans med er!


Read more
BANKVALVET
12:45

LUNCHMINGEL

Stanna gärna kvar på en lättare lunch och passa på att lätta på alla funderingar som dykt upp under förmiddagen!

Read more
FORUM

TALARE

Hans Werner
Founder, Radar Group

 

Daniella Gustafsson
Senior Advisor, RADAR

Niclas Hansson
Senior Advisor, Radar Group

Daniel Albertsson
Chief Digital & Innovation Officer, Advania

Nicklas Persson
Country Manager, itm8

Thomas Öberg
Cybersecurity Principal Architect, itm8

Daniel Henriksen
Security Management, Intility

Om Daniel: 

Daniel Henriksen leder Intilitys säkerhetsavdelning, Security Management. Avdelningen har ansvaret för Intilitys arbete med efterlevnad, informationssäkerhet, säkerhetsövervakning och är övergripande ansvarig för säkerheten på Intility-plattformen. Daniel har lett avdelningen sedan starten och har de senaste 20 åren arbetat med olika frågeställningar inom informations- och cybersäkerhet, säkerhetsövervakning och efterlevnad. Daniel har bakgrund som advokat och har en master i rättsvetenskap från Universitetet i Oslo, och arbetade hos Deloitte innan han började på Intility 2015.

HITTA HIT:

Sergel Hub ligger mitt i centrala Stockholm på Sveavägen 10A. 

Kollektivtrafik: Tunnelbana och pendeltåg till T-centralen. Tunnelbana till Hötorget. Spårvagn till Sergels Torg.

Parkering: NK Parkering, Regeringsgatan 47–55 och Malmskillnadsgatan 38.